O nas

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W JEDWABNEM

O naszej placówce...

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Jedwabnem. Dyrektorem placówki jest Jadwiga Bekus.

 

Instruktorzy kulturalno-oświatowi to:

 mgr Marzena Bagińska

 mgr Katarzyna Sobuta

 mgr Paweł Kierzkowski


Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

- tworzenie warunków z rękodzieła ludowego i artystycznego,

- rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

- koordynowanie działalności świetlic wiejskich.

 

Przy M-GOK działa drużyna harcerska:

  - 21 DH "Agapa-Pomocna dłoń" im. ks. Kazimierza Lutosławskiego, której drużynową jest hm. Marzena Bagińska

informacje o drużynie:

https://www.facebook.com/21Agapa

https://21agapa.eu/

 

M-GOK działa w zabytkowym dworku, który posiada salę widowiskową na 180 osób oraz pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia z dziećmi i młodzieżą przychodzącą do placówki. Sale w M-GOK są udostępniane mieszkańcom na różnego rodzaju spotkania, zebrania, pokazy, szkolenia dla rolników, wypełnianie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, sesje Rady Miejskiej.

 

M-GOK czynny jest od poniedziałku

do piątku w godzinach 7.30-18.00
oraz w soboty od 10.00-18.00.

 

Stałe formy pracy w M-GOK Jedwabne:

- Gry i zabawy edukacyjno-integracyjne - codziennie

- Zajęcia plastyczne - poniedziałek

- Zajęcia wyrównawcze - gry stolikowe - wtorek

 - Zajęcia manualno - rękodzielnicze - środa

- Zajęcia muzyczno - wokalne - karaoke - czwartek

- Warsztaty malarskie - piątek

-Spotkania harcerskie - gry i zabawy edukacyjno - integracyjne - sobota

 

Zajęcia są ruchome i dostosowywane do potrzeb i zainteresowań uczestników.

 

W M-GOK działa kawiarenka internetowa czynna codziennie
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-18.00,

w soboty od godziny 10.00-18.00.


2011-10-23 15:18 MGOK Jedwabne

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin