Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży – podsumowanie projektu.

Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży – podsumowanie projektu.

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego w bieżącym roku realizował zadanie pn. Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Zadanie polegało na modernizacji infrastruktury i wprowadzeniu nowoczesnych standardów działalności i oferty ROK w Łomży.

1. Zakup wyposażenia sali baletowej - I piętro. Zakup klimatyzatora i zestawu nagłośnienia do sali baletowej (pierwsze piętro). Zakup sprzętu podwyższył standard pracy tancerzy i instruktorów KTT AKAT oraz ZPiT Łomża.

2. Zakup wyposażenia sali koncertowej – parter. Zakup zestawu wytwornic mgły, zestawu świetlnych głów scenicznych, zestawu reflektorów scenicznych, zakup zestawu nagłośnienia sali, zestawu podestu tanecznego, projektora multimedialnego unowocześnił bazę techniczną, pozwolił prowadzić imprezy ośrodka (przeglądy, konkursy, festiwale), zajęcia stałe zespołów (ZPiT Łomża, KTT AKAT, Dziecięce Studio Tańca, Grupa taneczna - Tacy sami), unowocześnił salę, zapewnił bezpieczeństwo pracy z dziećmi i młodzieżą.

3. Zakup wyposażenia studia nagrań. Zakup zestawu mebli, zestawu pianina mobilnego, mikrofonu nagraniowego, zestawu krótkofalówek, zestawu przenośnych odtwarzaczy muzyki, zestawu przenośnych głośników multimedialnych, służy rejestracji nagrań, ułatwia organizację i prowadzenie i nagłośnienie imprez, zajęć stałych i imprez organizowanych przez ROK Łomża oraz organizowanych przez inne podmioty współpracujące z ośrodkiem.

4. Zakup wyposażenia pracowni administracji. Zakup zestawu mebli, zestawów komputerowych, dysku zewnętrznego, ksero oraz drukarki sieciowej poprawił funkcjonowanie pracowni administracyjnej i dostosował ją do stale zmieniających się standardów.

5. Zakup wyposażenia pracowni graficznej. Zakup zestawu fotograficznego, dysku zewnętrznego, zakup zestawu tła i świateł fotograficznych przyczynił się do poprawy archiwizowania i dokumentowania działalności ośrodka, dokumentowania koncertów, imprez, wydarzeń związanych z działalnością grup artystycznych istniejących przy ośrodku. Unowocześnił posiadane wyposażenie o nowe zmieniające się standardy techniczne.

6. Zakup wyposażenia pracowni technicznej. Zakup zestawu mebli, maszyny czyszczącej, odkurzacza przemysłowego poprawiło funkcjonowanie pracowni i dostosowanie jej działalności wobec stale zmieniających się standardów, przyczyniło się do ułatwienia bardzo ciężkiej, odpowiedzialnej fizycznej pracy - sprzątania dużego budynku ośrodka.

7. Zakup wyposażenia pracowni dozorcy/portiera. Zakup zestawu mebli poprawił funkcjonowanie pracowni.


Koszty projektu ogółem to 153.000 zł, z czego 122.000 zł stanowi dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wkład własny został zabezpieczony m.in. ze środków Powiatu Łomżyńskiego.Zadanie Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży jest współfinansowany ze środków Powiatu Łomżyńskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 2019-12-27 14:17 Admin

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin