ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA SIĘ ONLINE DO IX PRZEGLĄDU PIEŚNI, KOLĘD I PASTORAŁEK

ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA SIĘ ONLINE DO IX PRZEGLĄDU PIEŚNI, KOLĘD I PASTORAŁEK

Przypominamy, że termin zgłoszeń upływa 10.01.2022 roku

UCZESTNICY KONKURSU

• Konkurs o zasięgu gminnym.

• Konkurs przeznaczony jest dla solistów z Miasta i Gminy Jedwabne.

W konkursie udział biorą soliści w pięciu kategoriach wiekowych:

I kategoria - przedszkolaki

II kategoria - zerówki

III kategoria - klasy I - III szkoły podstawowej

IV kategoria - klasy IV - VI szkoły podstawowej

V kategoria - klasy VII - VIII szkoły podstawowej

WARUNKI UCZESTNICTWA

Zgłoszeni uczestnicy proszeni są o przesłanie filmiku audiowizualnego mp4 z wykonanej pieśni, kolędy lub pastorałki na e-mail: mgokjedwabne@wp.pl lub na messenger M-gok Jedwabne, można też dostarczyć nagranie na płytce CD, którą należy przesłać

lub dostarczyć osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu - tel. 862172124.

Proszę podpisać wysłany filmik: imię nazwisko uczestnika, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna.

2022-01-05 16:36 MGOK Jedwabne

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin