Zbiórka harcerska⚜️

Zbiórka harcerska⚜️16 marca 2024 roku odbyły się zbiórki zastępów


i drużyny harcerskiej, które wypełniły się radością 😊 i aktywnością. W atmosferze wspólnego działania i nauki harcerze mieli okazję poznać nowe szyfry, które stanowią istotną część harcerskiej tradycji komunikacyjnej.

Podczas zbiórki zastępu poświęconej szyfrom, harcerze uczyli się ich zasad oraz praktycznego zastosowania, doskonaląc umiejętności współpracy i dedukcji
😊⚜️
Nie zabrakło również klimatycznej części związanej z tradycją harcerską. Ognisko🔥wokół którego zebrali się harcerze i robili ciasto,a następnie pieczono pyszne podpłomyki.🍪🥠
Dźwięk skrzypiącego ognia towarzyszył rozmowom i integracji, tworząc niepowtarzalną atmosferę wspólnoty.😊⚜️
W trakcie zbiórki nie brakowało również aktywności związanych z nauką i tradycją. Musztra 🫡 oraz ćwiczenia stawania na wartę pozwoliły harcerzom doskonalić swoje umiejętności harcerskie i dyscyplinę. Poprzez te działania młodzi ludzie rozwijają odpowiedzialność, samodyscyplinę oraz umiejętność działania w zespole.😊⚜️
Dodatkowo, aby sprawdzić opanowanie przerobionego materiału, przeprowadzony został test, który stanowił sprawdzian wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zbiórek. Test ten nie tylko pozwalał ocenić postępy uczestników, ale także stanowił motywację do systematycznej nauki i zaangażowania w harcerskie działania. ⚜️
Zbiórki były nie tylko okazją do nauki i doskonalenia umiejętności, lecz również do budowania więzi, wspólnego spędzania czasu oraz rozwijania pasji i zainteresowań harcerskich⚜️Dzięki różnorodności działań i atmosferze wzajemnego wsparcia, każdy uczestnik mógł w pełni wykorzystać swój potencjał i rozwijać się jako członek harcerskiej społeczności🤩😊⚜️
czuwaj⚜️ harcmistrz Marzena Bagińska⚜️

Fotogaleria

2024-03-16 17:44 MGOK Jedwabne

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin