Ocalić od zapomnienia...

Ocalić od zapomnienia...🇵🇱OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA🇵🇱16 czerwca o godzinie 11.10 na rynku głównym w Jedwabnem odbyła się 🪖Rekonstrukcja Historyczna🪖 w 83 rocznicę IV masowej wywózki na Sybir. Miała ona na celu upamiętnienie tragicznych dni z 19/20 czerwca 1941, które dotknęły mieszkańców gminy niosąc lęk i zgrozę oraz sowiecki terror.

📍W wyniku agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku wschodnie obszary Rzeczypospolitej znalazły się w granicach Związku Sowieckiego. Dla mieszkających tu Polaków oznaczało to zmierzenie się z nową władzą, która wszelkimi sposobami dążyła do wynarodowienia i zrusyfikowania obywateli polskich. Metody, jakimi posługiwali się Sowieci, były bardzo różnorodne: sowietyzacja oświaty, propagowanie wychowania laickiego, przymusowa paszportyzacja, która odebrała Polakom ich dotychczasowe obywatelstwo. Towarzyszyły temu terror aresztowania i wywózki na Sybir.
📍 Jedwabne bardzo mocno odczuło deportacje - wywieziono ponad 550 mężczyzn, kobiet i dzieci. Nie było rodziny, której nie dotknęły te tragedie. Fizyczna eliminacja tych, którzy wbrew wszystkiemu nie chcieli zapomnieć, że są Polakami.
📍W 83 rocznice czwartej deportacji przedstawiliśmy Państwu rekonstukcję aresztowania i wywiezienia jednej z tysiąca rodzin. Dokonywali jej funkcjonariusze NKWD przy wydatnej pomocy miejscowych szumowin. Właśnie dzięki kolaboracji najgorszego elementu sowieci wiedzieli kogo należy wywieźć: urzędników, nauczycieli, leśników, byłych wojskowych, działaczy stowarzyszeń oraz ich patriotycznie nastawione rodziny.
📍Aresztowano i mordowano członków tworzącej się na tych terenach konspiracji w tym księdza Mariana Ryszarda Szumowskiego.
📍Widowisko zostało przygotowane przez członków Stowarzyszenia Grupa Wschód na podstawie wielu relacji oraz uczestników wywiezionych na nieludzka ziemię.
📍Tą lekcją wiecznie żywej dla nas historii chcemy przypomnieć tragiczny czas sowieckiej okupacji.
📍 Rekonstrukcję poprzedziła uroczysta msza święta ze Sztandarami oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem Sybiraka.💐🕯️
Zaś po inscenizacji wszyscy zgromadzeni mogli przespacerować się w parku wśród wystawy "Kapłani Katyńscy", skosztować bigosu z rąk KGW Orlikowianki czy też porozmawiać z rekonstruktorami
✅ Dziękuję szczególnie Andrzej Zabek za trud włożony w przygotowanie tej żywej lekcji historii, Harcerzom którzy wcielili się w role młodych rekonstruktorów, księdzu Józefowi Łupińskiemu za rolę Proboszcza Mariana Szumowskiego, Tadeuszowi Zejerowi za udostępnienie pustostanu, Burmistrzowi Jedwabnego Adamowi Mariuszowi Niebrzydowskiemu za ogromne wsparcie i poparcie inicjatywy oraz wszystkim Państwu, którzy przeżywaliście z nami ten trudny powrót do przeszłości 🇵🇱 chylę przed każdym z Państwa ukłony - Ewelina Żebrowska-Walczyk Dyrektor M-GOK Jedwabne

Fotogaleria

2024-06-17 18:41 MGOK Jedwabne

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin