XI PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

XI PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU

w XI  PRZEGLĄDZIE KOLĘD I PASTORAŁEK

pn. ,,JEDWABIEŃSKIE JANIOŁY” 
 20.01.2024 r.
godz.10.00


REGULAMIN


I. ORGANIZATOR

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem

II. MIEJSCE PRZEGLĄDU
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem
ul. Piękna 8
18- 420 Jedwabne

tel.862172124

III. CELE KONKURSU

- ożywienie tradycji kolędowania

- śpiew solowy

- poznawanie nieznanych i zapomnianych polskich kolęd oraz pastorałek

- prezentacja efektów pracy młodych wykonawców

- kultywowanie tradycji śpiewania najpiękniejszych utworów świątecznych


IV. TERMIN

20.01. (sobota) 2024 r. godz. 10.00


V. UCZESTNICY KONKURSU
- soliści

W kategoriach wiekowych:

- I - Przedszkolaki - klasy ,,0”

- II - klasy I - III szkół podstawowych

- III - klasy IV - VI szkół podstawowych


VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie biorą udział soliści w/w kategoriach wiekowych.
2. Uczestnicy przygotowują jeden utwór (kolędę lub pastorałkę)
3. Uczestnicy mogą prezentować się w formie:
• a capella
• z towarzyszeniem akompaniatora (instrumenty np. keyboard, gitara itp. akompaniatorzy  zapewniają we własnym zakresie)        
• z podkładem muzycznym nie zawierającym wokalu w wersji cyfrowej (CD - audio, MP3)
4. Organizator zapewnia nagłośnienie.


VII. KRYTERIA OCENY

• dobór repertuaru
• umiejętności wokalne i muzykalność uczestników
• aranżacja i poprawność intonacji
• ogólny wyraz artystyczny


   OSTATECZNA INTERPRETACJA REGULAMINU
 NALEŻY DO ORGANIZATORÓW.

 

VIII. NAGRODY

Planowane jest przydzielenie nagród i wyróżnień w każdej kategorii wiekowej.

Wyłonienia zwycięzców XI  Przeglądu Kolęd i Pastorałek pn. ,,Jedwabieńskie JAnioły” dokona Komisja Konkursowa.

 

IX. ZGŁOSZENIA
Regulamin wraz z kartą zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej:

 www.naszakultura.pl (instytucje kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem)

Zgłoszenia oraz podkłady należy nadesłać lub dostarczyć do 18.12.2023 r.

osobiście lub przesłać na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem
ul. Piękna 8
18-420 Jedwabne

tel. 862172124

ZGŁOSZENIA DOSTARCZONE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE
NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ!

 

·         W celu zminimalizowania problemów technicznych prosimy o wcześniejsze  dostarczenie podpisanych podkładów muzycznych.

·         Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny pod opieką opiekuna, który odpowiada za grupę do końca trwania konkursu.

X. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i koordynację przeglądu:

Marzena Bagińska - instruktor kulturalno-oświatowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem.

 

PONIŻEJ W ZALĄCZNIKU: KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE 

 

Fotogaleria

Załączniki

  1. Pobierz załącznik
2023-12-05 10:55 MGOK Jedwabne

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin