KONKURS

KONKURSPiękna zimowa aura sprzyja zabawom na śniegu, zapraszamy więc wszystkich mieszkańców naszego miasta i gminy do udziału w konkursie na najładniejszą i najbardziej pomysłową figurę ze śniegu. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Po pierwsze trzeba ulepić figurę np. bałwana, postać z bajki, ulubione zwierzę itp, później zrobić jej zdjęcie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem

ogłasza konkurs pt.”W krainie śniegu i lodu”

Piękna zimowa aura sprzyja zabawom na śniegu, zapraszamy więc wszystkich mieszkańców naszego miasta i gminy do udziału w konkursie na najładniejszą i najbardziej pomysłową figurę ze śniegu. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Po pierwsze trzeba ulepić figurę np. bałwana, postać z bajki, ulubione zwierzę itp, później zrobić jej zdjęcie.

Szczegóły w regulaminie poniżej.

Regulamin:

Zdjęcie śniegowej figurki należy przesłać lub przynieść do
Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem ul. Piękna 8; 18-420 Jedwabne
tel. 862172124

Do zdjęcia należy dołączyć kartę zgłoszeniową.

Jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na ulepienie śniegowej figury liczymy na pomysłowość naszych mieszkańców i korzystanie z ogólnie dostępnych materiałów w celu stworzenia zimowej figury.

Komisja oceni pomysłowość wykonania zarówno figury, jak i jakość zdjęcia, mile widziane zdjęcia z autorami śnieżnej rzeźby. Autorzy najfajniejszych zdjęć otrzymają nagrody a zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie www.jedwabne.pl  oraz www.naszakultura.pl
 Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na publikację
zdjęć na powyższych stronach.

Do konkursu można zgłaszać jedynie zdjęcia własnego autorstwa max. 2 sztuki.

Ulepiona figura musi być własnoręcznie wykonana i nie może być w jakikolwiek sposób obraźliwa ani naruszać zasad dobrego wychowania.

Uczestnicy muszą być mieszkańcami Miasta i Gminy Jedwabne.

Na zdjęcia czekamy do 01 lutego 2017 r.

W przypadku małej ilości prac zgłoszonych do konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.

Zdjęcia w formacie jpg. wraz z kartą zgłoszeniową prosimy przesyłać na adres mgokjedwabne@wp.pl lub nagrać na płycie i dostarczyć  osobiście lub pocztą na adres Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem ul. Piękna 8; 18-420 Jedwabne

Podsumowanie konkursu figur śnieżnych i wręczenie nagród nastąpi 3 lutego 2017r.

KARTA ZGŁOSZENIOWA – Konkurs pt. „.W krainie śniegu i lodu

Imię i nazwisko zgłaszającego

(podpis opiekuna prawnego)

 

 

Imię i nazwisko autora „figury”

 

 

Wiek autora

 

 

Adres kontaktowy

 

 

 

Adres mailowy

 

 

 

Nr telefonu kontaktowy

 

 

 

Tytuł i nr zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin konkursu
W krainie śniegu i lodu” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich
danych osobowych na potrzeby konkursu.

 

 

....................................................                                                      .....................................................

             Miejscowość , data                                                                  Czytelny podpis

 

 

 

 

Oświadczenie o posiadaniu i zrzeczeniu się praw autorskich dla zgłoszonych zdjęć *

 

Ja niżej podpisany zaświadczam, że zdjęcia zgłoszone przeze mnie na konkurs są mojego autorstwa
oraz, że korzystanie ze zdjęcia nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. Jednocześnie zrzekam się
praw autorskich dla zgłoszonych zdjęć na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem.

 

....................................................                                                      .....................................................

             Miejscowość , data                                                                  Czytelny podpis

 

 

 

 

 

* W przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisuje opiekun lub rodzic. 

2017-01-13 12:02 MGOK Jedwabne

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin