Konkurs plastyczny „Pielęgniarka i położna w oczach dziecka"

Konkurs plastyczny „Pielęgniarka i położna w oczach dziecka"

W konkursie plastycznym ,,Pielęgniarka i położna w oczach dziecka'' zorganizowanym przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łomży wzięły dział Paulina Sobuta, Karolina Sobuta i Dominika Sobuta, które namalowały prace na kołku plastyczno- manualnym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem. Celem konkursu było: poznanie i zaprezentowanie pracy pielęgniarki i położnej jako osób sprawujących profesjonalną opiekę nad życiem i zdrowiem ludzkim; kształtowanie szacunku dla pracy pielęgniarki/położnej; promocja zawodu pielęgniarki i położnej, a w ślad za tym wzrost jego prestiżu społecznego i zawodowego; doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę;  prezentacja osiągnięć twórczych uczestników w tematyce określonej hasłem programowym konkursu, rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.

Fotogaleria

2016-04-12 15:27 MGOK Jedwabne

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin